Válassza ki melyik témáról olvasna részletesebben:

Általános szerződési feltételek

vagy

Személyi és tárgyi feltételek

Általános szerződési feltételek

Nyitva tartás:
Irodánk hétköznapokon 8 h-tól 16 h-ig tart nyitva, ezen időpontokban lehet a gépkocsikat átvenni. Hétvégén és ünnepnapokon zárva van. Nyitvatartási időn túl, illetőleg hétvégi átvétel esetén 3000.- Ft-os felár kerül felszámolásra. A nyitvatartási időn túl telefonos egyeztetés szükséges.

Gépkocsi átadás és átvétel:
A gépkocsit a bérbevevő a Műszaki állapotlapon rögzített üzemanyag mennyiséggel veszi át, és ugyanígy szolgáltatja vissza. Tankolni csak hivatalos töltőállomásokon tankolhat, mert a nem megfelelő üzemanyag-használatból eredő károkat a bérbevevő köteles megtéríteni. Ennek elkerülése érdekében minden tankolásnál kérjen készpénzfizetési számlát, melyen a bérbe vett jármű rendszáma fel van tüntetve. A bizonylatot a használat végén a bérbeadónak be kell mutatni. A gépkocsit kívül-belül tiszta állapotban veszi át és visszavételkor ugyanilyen állapotban köteles visszaadni. Ellenkező esetben a bérbeadó, személyautónál 2000.- Ft, kisteherautónál, illetőleg kisbusznál 3000.- Ft takarítási díjat számol fel.

Elszámolások:
A bérleti díjaink napokban vannak megadva, az elszámolások viszont mindig órára pontosan történnek. Legkisebb számlázási egység egy nap (24 h). A bérleti díjat és a kaució összegét szerződéskötéskor előre kell megfizetni. A bérleti idő meghosszabbításának szándékát a bérlő köteles 24 órával a bérlet lejárta előtt írásban bejelenteni, melyet a bérbeadó nem köteles elfogadni. 1 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén plusz egy nap bérleti díj kerül felszámolásra.

Szervizelések:
A bérbe adott gépkocsik meghatározott kilométer megtétele után szervizkötelesek. A szervizelés költsége a bérbeadót terheli, a szervizelés időpontjában, pedig bérlő köteles a járművet a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

Műszaki meghibásodás esetén a bérlő köteles azonnal felvenni a kapcsolatot a bérbeadóval, és az utasításai szerint eljárni. A járművön a bérbeadó engedélye nélkül javítást, illetőleg javíttatást nem végeztethet. A bérbeadó engedélyével történő javíttatásról a bérlő számlát köteles kérni, - melyen a jármű rendszámát szerepeltetni kell - amit bérbeadónak be kell mutatnia a lecserélt alkatrésszel együtt, a javítási költség a fenti feltételekkel utólagosan a bérlő felé elszámolásra kerül.

Minden a járművel történő rendkívüli eseményt bérlő azonnal köteles bejelenteni bérbeadónak. Bérlő köteles az anyagi kárral, illetőleg a személyi sérüléssel járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, a rendőri intézkedésről szóló dokumentumokat, - jegyzőkönyvet, igazolólapot stb. - legkésőbb a bérleti idő lejártakor leadni bérbeadónak. Közúti balesetnél bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázásához mindent megtenni, hatóságokkal együttműködni, a balesetben résztvevő másik fél rendszámát, tulajdonos, üzembentartó, járművezető nevét lakcímét elkérni, tanúk nevét lakcímét feljegyezni. Bérlőnek nincs megegyezési joga a balesettel összefüggésben, a bérbeadó sérelmére semmilyen joghatályos nyilatkozatot nem tehet.

A kaució érvényesítése:
A kauciót a bérbeadó érvényesítheti 100 %-ban, amennyiben a bérbevevő balesetet okoz, a gépkocsiban kár keletkezik, amennyiben nincs rajta casco és a járművet ellopják, valamint ha a gépkocsi állagában vagy a felszereltségében az átvételhez képest értékcsökkenés következett be (a bérbevevő által okozott baleset – beleértve a vadkárt is – miatt a következő évi kötelező felelősségbiztosítás, illetőleg a bonus-malus elvesztése miatt minden esetben 80.000.- Ft-ot számol fel a teljes anyagi felelősségen túl). Az érvényesítés mértéke a károkozás nagyságának függvényében történik, megállapításának alapja az átvételkor kitöltött és aláírt Műszaki állapotlap. A jármű slusszkulcsának, és forgalmi engedélyének elvesztése esetén, továbbá amennyiben a gépkocsit ellopják, a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a jármű forgalmi értékének megfelelő mértékig. Amennyiben nincs a járművön casco, akkor a bérlő az általa okozott baleset esetén a bérbe vett jármű javítási költségeit, illetőleg a bérbeadásra alkalmatlan jármű javítási időtartama miatt elmaradt hasznot is köteles bérbeadónak megfizetni.

A bérbeadó nem köteles a kauciót mindaddig visszafizetni, amíg bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. A bérbeadó a kaució után kamatot nem tartozik fizetni.

Adatkezelés:
Bérlő hozzájárul és tudomásul veszi, hogy magánszemély esetén személyes adatait, vállalkozás esetén cégadatait a Bérbeadó kezeli.

Az összes bérelt jármű Global Position System rendszerrel felszerelt.

A bérleti szerződés időtartama alatt a járművel elkövetett bármilyen szabálysértési (pl. parkolási díj, autópálya díj meg nem fizetési költsége stb.) és közigazgatási szabályszegés költségeit, büntetőeljárási, illetőleg a jármű lefoglalással kapcsolatos, vagy annak elszállítási költségeit kizárólag a bérlő viseli. (utólag is) A fenti esetekben a bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést a hatóságok részére átadni.

Személyi és tárgyi feltételek

Magánszemély esetén:
- Minimum 21 éves életkor és 3 éves legalább „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
- Ha a kölcsönzött járművet külföldön is használni szeretné, akkor szükséges - az országtól függően - az érvényes útlevél is, továbbá a bérbeadó előzetes írásos engedélye az abban meghatározott konkrét külföldi használathoz
- Az előző havi közüzemi számla
- Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya

Vállalkozás esetén:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, és az érvényes aláírási címpéldány, bélyegző,
- az aláírásra jogosult személy személyes okmányai a magánszemély bérlőnél részletezettek szerint
- meghatalmazás az aláírásra jogosult részéről a gépkocsit átvevő személy részére, ha nem az aláírásra jogosult írja alá a bérleti szerződést, vagy veszi át a gépkocsit
- a vállalkozás legutóbbi bankszámlakivonata.
- a gépkocsivezető érvényes személyi igazolványa, vezetői engedélye, lakcímkártyája;
- a gépkocsivezető útlevele, ha külföldre kívánnak utazni a bérelt gépkocsival;
- a cég nem állhat felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt.


Bérleti feltételek:
A honlapon szereplő árak a belföldi bérlésre érvényesek. Kaució (letét) egyedi megállapodás alapján, 60.000.-Ft-tól 600.000.-Ft-ig. Külföldre szóló bérlés esetén a bérleti díj és a kaució összege minden esetben egyedileg kerül megállapításra, azok összegéről székhelyünkön érdeklődhet.

Kaució:
Minden esetben, a szerződésben meghatározott mértékben a bérbevevőnek készpénzben kauciót kell leraknia, melynek összege a gépjármű fajtájától és típusától függ. A kaució átvételéről és visszaszolgáltatásáról, illetve annak esetleges részben vagy egészben történő felhasználásáról elismervény készül. A jármű kulcsainak és forgalmi engedélyének elvesztése esetén , valamint a járműben keletkezett bármilyen kár esetén a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a keletkezett kár mértékéig. Amennyiben a gépkocsit ellopják, a bérlő a jármű forgalmi értékét köteles a bérbeadónak megtéríteni.

A gépjárművet kizárólag a bérlő vezetheti.

A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:
- másnak bérbe, vagy kölcsön adni,
- üzletszerű személy- illetőleg teherszállításra a bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
- autóvezetésre, vagy arra való felkészülésre használni,
- másik jármű vontatására használni, kivéve, ha bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
- hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetőleg az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
- alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt vezetni.

Bérleti díj nem tartalmazza:
- autópályadíjat, útdíjakat
- parkolási költségeket, a jármű elszállítási költségeit,
- büntetőeljárási,
- szabálysértési és
- közigazgatási szabályszegés költségeit
- gumijavítás költségeit (egy tengelyen két azonos mintázatú gumiköpeny pótlása)

Külön szolgáltatás:
- gyerekülés
- GPS navigáció

A külön szolgáltatás igénybevétele esetén egyenként a kaució összege 20.000.-Ft-tal növekszik.

Kapcsolat

Székhelyünk Pécs belvárosától 7 km-re található a Cserkúti csárda fölött.
Megközelíthetőek vagyunk a pécsi tömegközlekedés 26 és 26Y számú járataival.
Címünk: 7634 Pécs, Zodóföldi út 20.
E-mail: info@weststarcar.hu
Telefon: (20) 363 - 75 - 76

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Péntek: 8:00-16:00
Szombat-Vasárnap: zárva

Ügyfélfogadási időszakon túli autóbérlés esetén, a fenti telefonszámon előzetes egyeztetés szükséges.